Internet - Truyền hình

Internet

Home 4 Supper

240.000

Internet

Home 3 supper

220.000

Internet

Home 2

180.000

Internet

Home 1

165.000

Truyền hình

Home TV4 Super

255.000

Truyền hình

Home TV1

175.000

Truyền hình

Home TV Super Safe

299.000

Truyền hình

Home TV2

190.000

Tích hợp

Home kết nối

289.000

Tích hợp

Home tiết kiệm

239.000

Hỗ trợ khách hàng

Ứng dụng di động