Internet - Truyền hình

Truyền hình

Home TV4 Super

255.000

Truyền hình

Home TV1

175.000

Truyền hình

Home TV Super Safe

299.000

Truyền hình

Home TV2

190.000

Tích hợp

HOME ĐỈNH

269.000

Tích hợp

HOME KẾT NỐI 2

349.000

Tích hợp

HOME GIẢI TRÍ 2

359.000

Tích hợp

HOME THỂ THAO 2

443.000

Tích hợp

HOME ĐỈNH 2

329.000

Tích hợp

HOME SÀNH 1

209.000

Tích hợp

HOME SÀNH 2

239.000

Tích hợp

HOME SÀNH 3

239.000

Hỗ trợ khách hàng

Ứng dụng di động