HOME CHẤT 6

314.000

– Internet 300 Mbps
– Miễn phí 3GB 3G/4G
– Miễn phí 1500p gọi nội mạng
– Miễn phí 89p gọi ngoại mạng

Danh mục: