Trong thời đại công nghệ số, an ninh mạng là một vấn đề quan trọng đối với các tổ chức, doanh nghiệp. Các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng đa dạng và phức tạp, đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp phải có các biện pháp bảo vệ hiệu quả.

VNPT CTIP: Giải pháp ứng dụng hiệu quả học máy vào quá trình tự động cập nhật tri thức, dữ liệu

Một trong những biện pháp hiệu quả để bảo vệ hệ thống thông tin khỏi các mối đe dọa an ninh mạng là sử dụng các giải pháp dựa trên học máy. Học máy là một nhánh của trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép các hệ thống máy tính tự học hỏi và cải thiện từ dữ liệu.

VNPT CTIP

VNPT CTIP là một giải pháp ứng dụng hiệu quả học máy vào quá trình tự động cập nhật tri thức, dữ liệu. Giải pháp này được VNPT phát triển nhằm nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống thông tin khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.

VNPT CTIP sử dụng các thuật toán học máy để phân tích dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bao gồm:

  • Dữ liệu từ các nguồn mở, chẳng hạn như các diễn đàn, blog, mạng xã hội,…
  • Dữ liệu từ các nguồn đóng, chẳng hạn như các cơ sở dữ liệu của VNPT

VNPT CTIP sử dụng các thuật toán học máy để phát hiện các mối đe dọa an ninh mạng mới, bao gồm:

  • Các mối đe dọa dựa trên lỗ hổng phần mềm
  • Các mối đe dọa dựa trên tấn công mạng
  • Các mối đe dọa dựa trên lừa đảo

Hiệu quả

VNPT CTIP đã được triển khai thành công tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên cả nước. Giải pháp này đã giúp các doanh nghiệp, tổ chức nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống thông tin khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.

Theo một khảo sát của VNPT, VNPT CTIP đã phát hiện và ngăn chặn thành công hơn 90% các mối đe dọa an ninh mạng.

Tính năng

VNPT CTIP có các tính năng chính sau:

  • Tự động cập nhật tri thức, dữ liệu: VNPT CTIP tự động cập nhật tri thức, dữ liệu từ các nguồn khác nhau, giúp đảm bảo giải pháp luôn nắm bắt được các mối đe dọa an ninh mạng mới nhất.
  • Phân tích dữ liệu đa nguồn: VNPT CTIP có thể phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, giúp phát hiện các mối đe dọa an ninh mạng một cách toàn diện.
  • Sử dụng các thuật toán học máy tiên tiến: VNPT CTIP sử dụng các thuật toán học máy tiên tiến, giúp phát hiện các mối đe dọa an ninh mạng một cách chính xác và hiệu quả.

Kết luận

VNPT CTIP là một giải pháp ứng dụng hiệu quả học máy vào quá trình tự động cập nhật tri thức, dữ liệu. Giải pháp này giúp VNPT nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống thông tin khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *