Dịch vụ mạng máy tính là gì?

Dịch vụ mạng là các ứng dụng được lưu trữ bởi các máy chủ trên mạng máy tính, nhằm cung cấp một số chức năng cho các thành viên hoặc người dùng mạng hoặc để giúp chính mạng đó vận hành.

World Wide Web, E-mail, in ấn và chia sẻ tệp qua mạng là những ví dụ về các dịch vụ mạng nổi tiếng. Các dịch vụ mạng như DNS (Hệ thống tên miền) đặt tên cho địa chỉ IP và MAC (mọi người nhớ những tên như “nm.lan” tốt hơn các số như “210.121.67.18”) và DHCP để đảm bảo rằng thiết bị trên mạng có địa chỉ IP hợp lệ.

Các dịch vụ thường dựa trên một giao thức dịch vụ xác định định dạng và trình tự các thông báo giữa máy khách và máy chủ của dịch vụ mạng đó.

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm dịch vụ của chúng tôi!

Nguồn: vnpttelecom.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *